27 setembre: Assemblea General de l’AMPA

Assemblea General de l’AMPA de l’Escola Font-Rúbia

Dijous 27 de setembre de 2018
Hora 19:00 h
Centre Recreatiu de Guardiola

 

—— Ordre del dia ——-
1. Estat de comptes.
– Rendició de comptes del curs 2017-2018 i pressupost del curs 2018-2019.
– Discussió sobre la quota anual de l’AMPA.
2. Presentació dels nous membres de la Junta de l’AMPA.
3. Explicació situació menjador.
4. Projecte de millora del pati.
5. Gestió de Nicolaus i Llúcies i destí de la recaptació econòmica.
6. Delegades i delegats de classe.
7. Precs i preguntes.

 

 

 

Respon