Reglament de Règim Intern de l’AMPA

Reglament que estableix els procediments i les normes de convivència de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Públic Font-rúbia.

Document Reglament Règim Intern AMPA