Reglament de Règim Intern de l’AMPA

Aquest document és un esborrany d’un reglament que estableixi els procediments i les normes de convivència de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Públic Font-rúbia.

Per ser definitiu ha de ser esmenat o validat a l’Assemblea General Ordinària de 14 d’octubre de 2021.

Document Reglament Règim Intern AMPA