w_logo DELEGAT DE CLASSE Des de l’AMPA volem impulsar la figura del pare/mare/tutor/a DELEGAT DE CLASSE.

Entenem que és una figura que pot facilitar la comunicació entre les famílies, la Junta de l’AMPA i l’escola.

 

 

Qui són?

Un pare, mare o tutor legal d’un alumne de cada classe del centre que s’ofereix de forma voluntària a exercir aquest paper.

 • Idealment s’escollirà per consens.

 • Poden ser dues persones si es coordinen correctament.

 • Preferiblement que no sigui un membre de la Junta de l’AMPA.

 

Descarrega el document en PDF

 

Què significa ser delegat o delegada de classe?

El delegat o delegada de classe és lenllaç entre les mares i els pares, la classe i la junta de lAMPA. És necessari doncs que aquestes persones estiguin al corrent regularment de les activitats de classe i de lAMPA, amb qui cal que es mantingui una comunicació habitual.

Els seus objectius són:

 • Transmetre a l’AMPA els interessos i opinions de cada grup, en funció de necessitats que detecti o comenti amb altres pares i mares.

 • Recollir propostes i suggeriments i detectar problemes, per millorar el funcionament de la classe o l’escola.

 • Detectar inquietuds i necessitats de formació per a xerrades i conferències.

 • Identificar problemes i recollir suggeriments o queixes per millorar les activitats extraescolars.

 • Comunicar informacions del mestre tutor de cada classe si aquest necessita traslladar alguna informació a totes les famílies de manera extraordinària.

 

Relació amb la Junta de l’AMPA

 • Representa a l’AMPA en les reunions de classe.

 • Transmet el sentir de mares i pares de la classe a la Junta de l’AMPA i assisteix a les reunions de la Junta quan tenen propostes o problemes a presentar

 • Són representats a les reunions de la Junta pel responsable de comunicació qui també coordina la seva activitat.

 • Fomenta la participació activa de mares i pares en la Junta i en les comissions de l’AMPA.

 • És oportú que es coneguin entre els delegats i puguin contactar-se (llistat amb mail i telèfons). Poden reunir-se periòdicament per tractar assumptes d’interès comú.

 • No representen als pares i mares de la classe: l’AMPA ha de mantenir oberta la comunicació amb cada pare o mare que vulgui dirigir-se directament a la Junta.

Comunicació

Existeixen diversos canals perquè l’AMPA informi a les famílies (nota informativa, web, mail…) i perquè les famílies contactin amb l’AMPA (mail, web, bústia…). No obstant això, considerem que el contacte personal i quotidià dins l’àmbit del grup-classe facilita la comunicació entre l’AMPA i pares i mares i que les trobades informals a l’entrada i sortida de l’escola són un element fonamental d’aquesta comunicació.

És important que a l’hora de traslladar informació, sobretot si aquesta és especialment rellevant, el delegat de classe confirmi que aquesta ha arribat a totes les famílies de la classe.

 

Descarrega el document en PDF