Sempre es necessiten nous voluntaris per cobrir les vacants que puguin anar sorgint curs rere curs per agafar el relleu dels membres de la Junta actual. És necessari que la Junta estigui completa pel seu bon funcionament.

Qui tingui ganes de col·laborar en el bon funcionament de l’escola en benefici del seu alumnat es pot posar en contacte amb qualsevol membre de la Junta o a través de l’adreça electrònica ampafontrubia@gmail.com.

 

Membres de la Junta de l’AMPA

Funció

Nom

Telèfon

Correu electrònic

Presidenta

Eva Álvaro

617 690 619

evalvaro15@gmail.com

Secretaria i Subvencions

Carme Santisteban

637 929 024

carmesantisteban@hotmail.com

Tresoreres

Silvia Grimau

659 997 396

sgrimaur@gmail.com

 

Cristina Fernández

617969 181

fdezcristi@hotmail.com

Menjador

Marisa Martínez

645 823 336

marisnueve@gmail.com

 

Laura Cusiné

646 227 719

lauracusine@yahoo.es

 

Mònica Candela

646 047 119

mocv75@hotmail.com

Festes i celebracions

Laura Casas

677 518 716

laurackiu@gmail.com

 

Tere Esteban

629 167 470

testeban1@hotmail.com

Consell Escolar

Marta Maragall

663 359 164

maragallmarta@gmail.com

Comunicació i difusió

Jose Núñez

692 191 868

vivalaselva@hotmail.com

       

 

Si alguna mare, pare o tutor necessita fer una petició a la Junta, agraïm que es posi en contacte amb el membre de la Junta que porti el tema ja sigui per correu electrònic, per telèfon o mitjançant la bústia de l’AMPA que hi ha a l’exterior de l’escola, al costat de l’entrada principal.

Si no sabeu segur quina és la persona de contacte, podeu enviar un correu a l’adreça electrònica de la Junta de l’AMPA ampafontrubia@gmail.com, o posar-vos en contacte amb la presidenta, qui us adreçarà a la persona que millor pugui resoldre la vostra petició.