A l’escola, els alumnes poden gaudir dels següents espais: