L’escola acull 126 alumnes, 35 d’educació infantil i 91 de primària. L’escola té assignades 13,5 places de mestres.

Nosaltres som: