L’escola acull 123 alumnes, 39 d’educació infantil i 84 de primària. L’escola té assignades 13,5 places de mestres.

Nosaltres som: