L’Educació infantil de la nostra escola està basada en una Línia Constructivista, on el propi infant construeix el seu coneixement a partir del propi interès i coneixement, partint de l’experimentació, observació…, participant activament de les activitats que es proposen, cooperant entre ells/es i tenint en compte la individualitat de cada nen/a (ritme, necessitats, etc.). Treballem per projectes i centres d’interès. No fem servir llibres; partim dels interessos, nivell i ritme de cada infant.