Des del curs 2012-2013 a l’escola ens acompanya una temàtica al llarg de tot l’any acadèmic.

Aquesta es treballa transversalment a les diferents àrees i a més a més es duen a terme dues activitats de caire més general: